top of page

Emotieve therapie

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat ze ergens mee zitten of psychische problemen hebben. Dat is heel normaal. Maar wat moet je doen wanneer je er zelf niet uit komt? In dat geval kan het nuttig zijn om therapie te gebruiken om je probleem op te lossen. Er zijn verschillende soorten therapievormen: cognitieve, gericht op mentale capaciteiten; lichaamsgerichte, die vooral het spanningen in het lichaam releasen en therapievormen die gericht zijn op het oplossen van de ladingen onder patronen. Veel moderne therapievormen zijn een combinatie van alle drie. Een vrij nieuwe therapievorm die speciaal ontwikkeld is om ladingen te neutraliseren is de Emotieve therapie. 

Hoe werkt Emotieve Therapie?

Emotieve Therapie vindt zijn oorsprong in regressietherapie. Bij Emotieve Therapie wordt gebruik gemaakt van het gevoelscentrum, het autonome zenuwstelsel in de buik. Dat bevindt zich 5 tot 7 centimeter onder het navelgebied. Het voordeel van deze techniek is dat iedere problematiek vanuit het ‘nu’ benaderbaar is en verwerkt kan worden zonder herbeleving. Emotieve Therapie is opgebouwd uit een proces van 9 sessies, waarvan de eerste een probleemgerichte intake is. 

 

Emotieve Therapie gaat uit van het ‘hier en nu’. Je hoeft dus ook niet door de traumatische ervaring heen om deze te verwerken. Je kunt inzicht krijgen in de onderliggende boodschappen die verbonden zijn aan je problematische gedragingen. Aan deze gedragingen zijn emoties gekoppeld die je weer als lichaamsspanning kunt waarnemen. Neutralisatie van deze lichaamsspanningen maakt dat de ervaren emoties en beperkende gedragingen op houden te bestaan.

Voor wie emotieve therapie:

 • Als je gevoelens van hopeloosheid ervaart.

 • Als angst, boosheid en/of verdriet een hoofdrol spelen in jouw leven.

 • Wanneer je jezelf niets waard vindt.

 • Wanneer je merkt dat je gedachten niet overeenkomen met de realiteit.

 • Wanneer je steeds in relaties terecht komt waarbinnen afwijzing een terugkerend patroon vormt.

 • Wanneer je moeite hebt met het stellen van grenzen.

 • Bij terugkerende conflict situaties met je partner of andere geliefden.

 • Wanneer je een geliefd persoon verloren hebt door overlijden, scheiding of door een andere reden waarbij je steeds maar aan hem of haar blijft denken.

 • Als je je geblokkeerd voelt op het gebied van creativiteit of het gaan voor je passie.

 • Wanneer je blokkeert op intieme momenten met een ander.

 • Bij burn-out en overspannenheid.

 • Wanneer je 's nachts wakker ligt en last hebt van malende gedachtegangen.

 • Als je psychosomatische klachten waar schijnbaar geen verklaring voor is.

 • Als je psychosomatische klachten ervaart ten gevolge van stress.

 • Wanneer je gevoelens van onrust hebt die je niet kunt verwoorden.

 • Als je jezelf uit put door steeds weer een volgend doel te stellen.

 • Als je het idee hebt dat je overgevoelig bent.

 • Als je hoogsensitief bent (HSP).

 • Wanneer je gevoelswereld wilt verkennen.

 

Het gevoelscentrum en ladingen

 

Ervaren traumatische gebeurtenissen vormen je. Er is niemand die geen onverwerkte ervaringen met zich mee draagt. Deze onverwerkte ervaringen zijn nog steeds voelbaar wanneer ze triggeren in het dagelijks leven. Dat zijn de momenten dat je verdriet, boosheid en angst kunt ervaren waar je zelf geen invloed op uit kunt oefenen.  Sommige  van deze emoties of gedragingen blijven terugkeren en worden als een last ervaren.

De gevolgen van deze ladingen hebben hun impact op je relaties, je omgang met anderen, seksualiteit, hoe je jezelf ziet of je kunt ervaren hoe je bestaan zinloos is. Door middel van gesprekken worden ladingen opgespoord en worden verbanden in het dagelijks leven bewust gemaakt. Een lading is een voelbare energieknoop in je lichaam waaraan een emotie en een beperkende overtuiging is gekoppeld. Zo vormen ze een gevoel van onmacht met daaraan gekoppeld een gedraging. Eenmaal getriggerd gaan ze voor op je denken. Je wordt eigenlijk de lading, de pijn, het verdriet, de boosheid of de angst. Zo kunnen deze ladingen obstakels gaan vormen voor jezelf en soms voor anderen. Of het nu gaat om relaties, seksualiteit, negatief zelfbeeld of het gevoel van zinloosheid etc. Deze ladingen worden onder trance, door middel van verschillende technieken naar het gevoelscentrum in de buik afgevoerd. Zo wordt de blokkade opgeheven en kan de energie weer vrij stromen. De daarbij horende overtuigingen en emoties worden geneutraliseerd, met als gevolg dat je je beter gaat voelen en krijg je je keuze weer terug. Om te gaan doen wat jij wil en je niet meer geleefd wordt door ervaringen vanuit het verleden.

Wat is trance?

Trance is een natuurlijke toestand van verdiept bewustzijn. Door het gebruik van trance binnen de Emotieve Therapie kun je makkelijk concentreren op lichaamsspanningen die veroorzaakt worden door ladingen. Nadat je zo'n lichaamsspanning hebt opgespoord focus je hierop en wordt de beperkende emotie en overtuiging opgevraagd. De gevoelens van onmacht die je hierbij kunt ervaren kun je plaatsen in je dagelijks leven. Naar mate de trance zich verdiept wordt het ook steeds makkelijker om gefocust in je onderbewustzijn te werken. Deze verdieping van de trance is te vergelijken met het lezen van een spannend boek of het zien van een goede film. Dit zorgt ervoor dat je je kan richten op het uitwerken van pijnlijke ervaring waarbij tegelijkertijd de controle bij jou blijft liggen.

Praktische info Emotieve Therapie

Tarief: intake/ sessie 120 minuten € 165,-.

Avond- en weekend tarief is het normaaltarief + 25 euro.

 

 

 

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page