top of page

Heeft U een klacht over de behandeling?

Ik neem alle klachten serieus, en ben ook wettelijk verplicht om er op te reageren. De klacht kan gaan over de behandeling zelf, en over hoe ik buiten de sessie maar wel in het kader van de therapeutische relatie met u omga.

Dan kunt u de volgende stappen nemen:

1: Contact met mij opnemen, via de mail of per brief, waarin u aangeeft: de datum van de sessie, en wat uw klacht is. Ik ben verplicht hier binnen 6 weken op te reageren. Ik ga mijn best doen samen met u te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Uw klacht kan mij weer helpen de kwaliteit van mijn werk te verbeteren.  

2: Wanneer ons gesprek voor u niet het gewenste resultaat heeft, kunt u de klacht indienen bij de onafhankelijke professionele klachtenfunctionaris waar ik bij aangesloten ben. Dit is voor u kosteloos en laagdrempelig. De klachtenfunctionaris zal naar u en naar mij luisteren en tussen ons bemiddelen. Deze persoon is te bereiken via het klachtenformulier op deze website: https://nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient/

3: Als de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat heeft, zal deze functionaris u aangeven hoe u de klacht kunt indienen bij de Geschillencommissie waar ik bij aangesloten ben.  Het klachtenreglement waar ik mij aan houd is na te lezen op: https://nibig.nl/uploads/Klachtenregelement-NIBIG-Wkkgz.pdf
Als U geinteresseerd bent in de beroepscode volgens welke ik werk en het beroepsprofiel zoals dat door mijn beroepsvereniging is vastgesteld kunt u dat opvragen bij secretariaat@nvrt.nl 
Ik ben lid van twee beroepsverenigingen: de eerste is de NVRT, te vinden op http://www.nvrt.nl en de tweede is EARTh te vinden op http://www.earth-association.org/ 

bottom of page