top of page
Integrale Psychiatrie en Emotieve Therapie

 

Waar complementaire alternatieve en reguliere zorg elkaar ontmoeten spreekt men van integrale zorg. Bij integrale gezondheidszorg werken reguliere en complementaire zorg samen voor een optimaal behandeleffect. 
 
Problematiek kan ervoor zorgen dat jij of één van je kinderen behandeld wordt door een psychiater. Dit kan plaatsvinden binnen of buiten een instelling voor psychiatrische zorg. De belangrijkste behandelingen binnen de psychiatrie betreffen medicatie en cognitieve gedragstherapie. Het kan zijn dat je daarnaast behoefte hebt aan extra ondersteuning.
Voorwaarde voor behandeling is dat ik integraal werk met de vaste behandelaar binnen de GGZ. Dat wil zeggen dat ik toestemming heb van de psychiater en overleg heb over jouw proces of dat van je kind. Ik stuur ook rapportages aan deze behandelaar. Hiermee geven we jou of je kind de best mogelijke zorg.
Ik werk integraal volgens het protocol van het Centrum voor Integrale Psychiatrie Lentis in Groningen. ​​

​Ik kan onder andere goed werken met:
  • aandachts- en gedragsproblematiek
  • angst- en paniek problematiek
  • bipolaire problematiek
  • depressieve problematiek
  • eetproblematiek
  • dissociatieve problematiek
  • persoonlijk problematiek, afhankelijk van de ernst en soort
  • posttraumatische stressproblematiek
  • psychotische problematiek mits er geen sprake is van een acute psychose
  • stemmingsproblematiek

Praktische info Emotieve Therapie

Tarief: intake/ sessie 120 minuten € 165,- Rapportage aan hoofdbehandelaar psychiater/psycholoog etc. per intake/sessie 25 euro 

Voor het maken van een afspraak vul het onderstaande contactformulier in.                                                                                                                        

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page