top of page
Emotieve Therapie en Regressietherapie

Emotieve (Regressietherapie) is een vorm van psychotherapie die aanvullend (complementair) is aan de reguliere geneeskunst en dient niet als vervanging daarvan. In vergelijking met coaching is therapie met name zinvol als je een klacht of hulpvraag hebt waarbij je de oorzaak ervan wilt achterhalen. De klacht of hulpvraag kan lichamelijk, psychisch, emotioneel of spiritueel zijn en is vaak heel persoonlijk. Bij therapie wordt vanuit het hier en nu vooral naar het verleden gekeken. Door in het hier-en-nu én in het verleden te werken kunnen verbanden worden gelegd die gerelateerd zijn aan de huidige klacht. Vroegere ervaringen liggen opgeslagen in ons onbewuste. We kunnen hier bij komen als we in een wanneer we in een trance toestand verkeren. De focus op ons onderbewust zijn, op onze innerlijk wereld, maakt dat we als vanzelf in trance komen. Dit komt omdat het onderbewustzijn zich in staat van trance bevind.  In deze bewustzijnstoestand kunnen wij vergeten en verdrongen herinneringen gaan ontmoeten. Ze komen naar voren als ladingen die bestaan uit een gevoel van onmacht en een gedraging. Door deze uit te vragen treed er inzicht op en zijn ze voor je herkenbaar in het dagelijks leven. Deze ladingen zijn oorspronkelijke ervaringen waar ze uit voortkomen.Het is heel goed mogelijk om in trance terug te gaan naar de vroege jeugd of nog eerder. Wanneer we teruggaan naar de jeugd komen we bij innerlijke deelpersoonlijkheden die we de ‘innerlijke kinderen’ noemen. Dit teruggaan en dit herbeleven is regressie. Onze innerlijke kinderen en de innerlijke criticussen hebben alles met elkaar te maken in het dagelijks leven van nu. De innerlijke criticus gaat namelijk fungeren als de ouder zoals jij die vroeger gezien hebt. Hoe beter wij leren omgaan met onze innerlijke delen, hoe beter wij in ons vel komen te zitten. De innerlijkkind sessie binnen de Emotieve procestherapie is één van de manieren om met deelpersonen te werken. Daarnaast wordt er gewerkt met zelfveroordeling, egopatronen en de kernovertuiging die aan de basis ligt van je thematiek. Wil je meer informatie over emotievetherapie vul dan het onderstaande contactforumulier in.

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page